Fenoler

Fenoler er en gruppe antioksidanter som det er spesielt mye av i blå bær. Jo høyere innhold av fenoler og andre grupper antioksidanter, desto bedre virkning på immunsystemet.