Presseri siden 1936

Askim Frukt- og Bærpresseri har presset naturlige råvarer, bær og frukt siden 1936. Utviklingen av Ritni har gått over flere år i samarbeid med forskere hos Bioforsk Nord, Universitetet i Tromsø og Matforsk. Målet har vært å finne frem til et rent råsaftprodukt med gode egenskaper og positiv innvirkning på helsen. Forskningsprosessen har vist at voksested og klimatiske forhold som lys påvirker innholdet av antioksidanter i bær. Sterk, blå farge fungerer som pigment i bærene. Jo sterkere farge, desto høyere innhold av antioksidanter. Lange, lyse dager er derfor årsaken til at bær fra nordlige områder har høyere innhold av antioksidfanter enn bær som vokser lengre syd. 
(Kilde: Røthe & Ellingsen, Bioforsk Nor, Prosjekt Ville bær 05-07)